Agenda


Optredens:

13 februari 2022, Valentijnsconcert, doarpstjerke Rottevalle

13 april 2022, Tweede Ids De Beer-lezing, met Geert Mak, Gerrit Breteler en Roos Derks, 20.00 uur, Theaterkerk Nes  

24 april 2021, 14.30 uur,  De Spylder, Warns

4 en 5 mei 2022 Franeker met Gerrit Breteler

6 juni 2022, Frittemahof Sneek 

12 november 2022 met Gerrit Breteler