Agenda

Optredens:

26 januari 2018; 20.30 uur, CD presentatie Gerrit Breteler "Still" , kerk Nes

11 februari 2018, 15:00 uur, Valentijnsconcert, Doarpstsjerke Rottevalle 

18 februari 2018, 14:00 uur, Kloosterkerk Thesinge

11 maart 2018, Strings meet Winds,  Maartenskerk, Kollum, oa dectet Serenade van Brahms

18 maart 2018, 15:00 uur,  De Wjukken,  Mantgum

8 april 2018, 12:00 uur, Doopsgezinde kerk Harlingen, mmv Douw Fonda

22 april 2018, 15:00 uur, Dorpskerk Haren, mmv Douw Fonda 

19 mei 2018, Strings meet Winds, oa dectet Serenade van Brahms

13 oktober 2018, Bachdag Amersfoort

9 november 2018, Dorpskerk Elsloo

25 november 2018, 16:00 De Kanselarij, Leeuwarden

3 februari 2019, kerk, Nieuw Beerta