Agenda

Optredens:

12 november 2017, 15:30 uur, Kerk De Âlde Wite, Dronrijp

18 november 2017, De kerstvloed 1717, Sint Martinuskerk Dokkum, met Vocaal Ensemble Bonifatius.

25 november 2017, Frysk Sjongersgala, 20.00 uur,  De Lawei, Drachten

26 november 2017, De kerstvloed 1717, Sint Pitertsjerke Grou, met Vocaal Ensemble Bonifatius.

10 december 2017, 15:00 uur, Margarethakerk, Norg

16 december 2017, 20:15 uur, kerstconcert ism het Gereformeerd Groninger Mannenkoor, GKV Hoogkerk

11 februari 2018, 15:00 uur, Valentijnsconcert, Doarpstsjerke Rottevalle 

18 februari 2018, 14:00 uur, Kloosterkerk Thesinge

11 maart 2018, Strings meet Winds,  Maartenskerk, Kollum, oa dectet Serenade van Brahms

18 maart 2018, 15:00 uur,  De Wjukken,  Mantgum

8 april 2018, 12:00 uur, Doopsgezinde kerk Harlingen

22 april 2018, 15:00 uur, Dorpskerk Haren 

25 november 2018, 16:00 De Kanselarij, Leeuwarden