Agenda


Optredens:
Vanwege de Corona crisis zijn tot aan de zomer alle concerten geannuleerd

26 maart - 13 april, The passion of Jesus Christ

http://thebestofbritain.nl/jesus-christ-superstar

15 april, Theaterkerk Nes met Gerrit Breteler (Geert Mak) 

17 april, Koarnjum (besloten optreden) 

3 oktober, concert met WIEBE, Sneek

11 oktober, Dorekerk Dokkum 

16 oktober, 20.00 uur Andreaskerk Zorgvlied 

20 november, Dorpskerk Huizum

11 december, kruiskerk Burgum, kerstconcert met Vocaal ensemble Bonifatius  

12 december, Sint-Anna kerk, Hantumhuizen, kerstconcert met Vocaal ensemble Bonifatius  

14 februari 2021, Valentijnsconcert dorpskerk Rottevalle 

7 maart 2021, kerk Den Andel

14 maart 2021, De Spylder, Warns 

4 mei 2021, dodenherdenking, Franeker met Gerrit Breteler

29 mei 2021, New Creation Gospel Choir,  jubileumconcert Posthuis Theater Heerenveen